Hai cây dừa cảnh

6.000VND

Kích thước : 4.2cm x 6.6cm