Chậu xương rồng mini

5.000VND

Kích thước : 2.7cm x 1.7cm