Bộ Tứ Tiểu Hòa Thượng thiếu lâm

35.000VND

Kích thước : 3.5cm x 2.3cm

Giá bán gồm 4 tiểu hòa thượng và 1 hoa sen