Rùa con trên tản đá

14.000VND20.000VND

Có 2 mẫu : mẫu 1 ( rùa đơn ) . Mẫu 2 ( 3 con rùa trên 1 tản đá )

Kích thước : 4cm x 2.3cm

  • 1
  • 2
Xóa