Rổ đan tre mini

6.000VND

Kích thước : 3cm x 0.8cm