Chùm 10 nấm xốp

9.000VND

Kích thước : 2.5cm x 2cm

1 chùm 10 nấm