Ghế đá trang trí

8.000VND

Kích thước : 5.6cm x 1.6cm