Chiếc bè tre mini

8.000VND

Kích thước : 2.5cm x 4.5cm