Gà con trong trứng

8.000VND

Kích thước : 3.5cm x 1.6cm ~ 4cm x 2.9cm