Con sâu mặt người

6.000VND

Kích thước : 1.8cm x 2.7cm