Bậc thang xưa

3.000VND

Kích thước : 0.9cm x 2.7cm