Cặp vịt trắng đen

10.000VND

Kích thước : 2cm x 2.5cm