Dây giấy làm thủ công sợi 10m

18.000VND

Kích thước : sợi dài 10m