Biền chỉ đường nhiều màu

3.000VND

Kích thước: 3cm x 5cm