Chậu xương rồng mẫu 6

10.000VND

Kích thước : 2.2cm x 3.2cm