Đá lót đường tiểu cảnh

3.000VND

Kích thước : 1cm x 1.2cm cao 0.5cm